Genel Biyoloji Açıklamaları

Biyoloji ile ilgili karışık tanımlamalar. Aşağıdaki açıklamalar birbiriyle alakalı olarak yazılmamıştır. Karışık bir şekilde yazdığım notlardan oluşmaktadır. Sürekli güncellenecektir.


FSH (Folikül Uyarıcı Hormon - FUH) : (Dişilerde) Folikülün gelişimini sağlar. Gelişen folikülde yumurta olgunlaşır. Folikül hücreleri östrojen hormonu üretir. Uterus dokusu yenilenir. (Erkeklerde) Seminifer tüpleri uyararak sperm oluşumunu (Spermatogenez) sağlar.


LH (Luteotropik Hormon) : (Dişilerde) Ovulasyonu sağlar. Korpus luteumu oluşturur. (Erkeklerde) Leyding hücrelerini uyararak testosteron hormonunun salgılanmasını sağlar.


LTH (Prolaktin) : Döllenmeden sonra salgılanır. Korpus luteumun devamlılığını sağlar. Annelik içgüdüsünü oluşturur. Süt bezlerini uyararak sütün üretilmesini sağlar.


Plesenta : Embriyonik evrede bağırsağın, akciğer ve böbreklerin görevini yapar. Hormonal bir bez gibi çalışır. Çok progesteron az östrojen salgılar.


Oksitosin : Doğuma yakın salğılanır. Rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırır. Üretilmiş sütün kanallarda ilerlemesini sağlar.


Osteosit : Kemik hücresidir.


Erkek Eşey Organı : Spermlerin ve idrarın dışarı atılmasını sağlar.


Klorofil : Yapısında C, H, O, N, Mg atomları bulunur. Ka (PSI) ve Kb (PSII) olmak üzere 2 çeşidi vardır. Işığı soğurur. Elektron alıp verme özelliğine sahiptir.


Lizozom : Görevi hücre içi sindirimdir. Tek zarlıdır.


Osmoz : Yarı geçigen zardan suyun difüzyonudur.


Difüzyon : Moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun bulunduğu ortama doğru geçişidir. ATP harcanmaz. Enzimler görev yapmaz.


Kolaylaştırılmış Difüzyon : Difüzyondan farkı enzim yada taşıyıcı proteinlerin kullanılmasıdır. ATP harcanmaz.


Osmotik Basınç : Suya duyulan ihtiyaçtır. Turgor ile ters orantılıdır.


Aktif Taşıma : Moleküllerin az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun bulundukları ortama geçişidir. ATP harcanır. Enzim kullanılır.


Golgi : Görevi salgı yapıp bunları paketleyip taşımaktır. Bitki hücrelerinde selüloz sentezi yapar. Golgiden ayrılan kesecikler lizozomu oluşturur.


Sentrozom : Hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturur. Zarsızdır. DNA taşır ve kendini eşler. Sadece hayvanlarda bulunur. Sentriollerden oluşur.


Homolog Organ : Kökenleri aynı, görevleri farklı organlardır.


Analog Organ : Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır.


Hücre Çeperi : Dayanıklılık sağlar. Özel bir polisakkaritten oluşmuştur. Yapısında karbonhidrat, yağ ve protein bulunur.


Mezozom : Oksijenli solunum yapan bakterilerde hücre zarı kıvrımlar oluşturur. Burada oksijenli solunum enzimleri bulunur.


Kamçı : Hareketi sağlar.


Enzim : Aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonların kısa zamanda, düşük sıcaklıkta ve düşük enerjiyle gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizörlerdir.

7 Ekim 2009