Tibet Sığırı (Öküzü)

Tibet sığırının yani öküzünün erkeğine "yak", dişisine ise "nak" ya da "dri" denir. Erkekler yalnız, dişiler sürü halinde yaşarlar.

Yabani ve evcil türleri vardır. Yabanileri koyu renkli (siyah veya kahverengi), uzun boyludur. Evcilleri ise siyah, kahverengi veya beyaz olabilir, boyları da yabanilere göre kısadır.

Genel olarak Tibet sığırı uzun tüylü, kısa bacaklı, büyük ayaklı, ay şeklinde ayrık boynuzlu, geviş getiren, burnu kılsız bir hayvandır. Moğolistan'da ve Tibet ve Himalaya bölgesinde bulunurlar.

30 Aralık 2012