Bazı Monomerler ve Özellikleri

Etil Akrilat

Kimyasal Formül
IUPAC Adı
Mol Kütlesi
Erime Noktası
Kaynama Noktası (1 atm'de)
Tg (Homopolimer)
Tg (Kopolimer)
Sudaki Çözünürlük
Yoğunluk (20°C'de)
Buhar Basıncı
Parlama Noktası
İndirgenme Potansiyeli
: C5H8O2
: Etil Propenoat
: 100,12 g/mol
: −71,2 °C
: 99.8 °C
: -24 °C
: -17 °C
: 2 g/100 mL
: 0.923 g/mL
: 29,3 mmHg (20°C)
: 8,9 °C
: 10,3 eV

Metil Akrilat

Kimyasal Formül
IUPAC Adı
Mol Kütlesi
Erime Noktası
Kaynama Noktası (1 atm'de)
Tg (Homopolimer)
Tg (Kopolimer)
Sudaki Çözünürlük
Yoğunluk (20°C'de)
Buhar Basıncı (20°C'de)
Parlama Noktası
İndirgenme Potansiyeli
: C4H6O2
: Metil Prop-2-enoat
: 86,09 g/mol
: −76,5 °C
: 80,5 °C
: -
: 13 °C
: 6 g/100 mL
: 0.956 g/mL
: 65 mmHg
: -2,8 °C
: 9,9 eV

Metil Metakrilat

Kimyasal Formül
IUPAC Adı
Mol Kütlesi
Erime Noktası
Kaynama Noktası (1 atm'de)
Tg (Homopolimer)
Tg (Kopolimer)
Sudaki Çözünürlük
Yoğunluk (20°C'de)
Buhar Basıncı (20°C'de)
Parlama Noktası
İndirgenme Potansiyeli
: C5H8O2
: Metil 2-Metilpropenoat
: 100,12 g/mol
: −47,8 °C
: 101 °C
: 105 °C
: 83 °C
: 1,6 g/100 mL
: 0.945 g/mL
: 29 mmHg
: 10 °C
: 9,7 eV

Akrilonitril

Kimyasal Formül
IUPAC Adı
Mol Kütlesi
Erime Noktası
Kaynama Noktası (1 atm'de)
Tg (Homopolimer)
Tg (Kopolimer)
Sudaki Çözünürlük
Yoğunluk (20°C'de)
Buhar Basıncı (20°C'de)
Parlama Noktası
İndirgenme Potansiyeli
: C3H3N
: 2-Propennitril
: 53,06 g/mol
: −82,2 °C
: 77,2 °C
: 103 °C
: 140 °C
: 7 g/100 mL
: 0.810 g/mL
: 83 mmHg
: -1,1 °C
: 10,91 eV

21 Şubat 2016